W Wielgolesie

Szkoła w Wielgolesie w gminie Latowicz ma bogatą blisko 200 lat liczącą historię. Obecnie jest tutaj szkoła podstawowa i gimnazjum tworzące Zespół Szkół w Wielgolesie. W kwietniu 2004 roku szkoła otrzymała imię Rodziny Wyleżyńskich – dziedziców dóbr wielgoleskich, roku zasłużonego w krzewieniu oświaty i kultury wśród tutejszego społeczeństwa

Dziatwa Wyleżyńskich

25 października wesołą i gwarną uroczy- stość przeżywały młodsze klasy tej szkoły. W tym dniu było pasowanych na uczniów 25 pierwszaków. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, nauczycieli i wychowawców, proboszcza ks. Kazimierza Zoch-Chrabołowskiego oraz rodziców i rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły. Akt pasowania poprzedziła część artystyczna w wykonaniu pierwszaków i uczniów młodszych klas. Kulminacyjny punkt uroczystości to zbiorowe wypowiedzenie tekstu ślubowania na sztandar szkoły, zakończone przyrzeczeniem – ślubujemy! Do pasowania dzieci przechodziły kolejno przez obręcz oplecioną biało-czerwoną wstęgą, jako symbol drzwi szkolnych, klękały na poduszce, a dyrektor Roma Piłatkowska dyrektorskim ołówkiem dokonywała aktu pasowania. Od tego momentu dzieci stawały się uczniami szkoły w Wielgolesie. Całość przebiegu uroczystości opracowała, a na sali kierowała jego realizacją wychowawczyni I klasy Hanna Zawadka. W części artystycznej wystąpił chór szkolny „Raz, dwa, trzy” przygotowany przez Jerzego Zawadkę. Wszystko zwieńczono słodkim poczęstunkiem.

Pierwszaki SP w Wielgolesie: Sandra Andrzejewska, Andżelika Banach, Damian Górski, Kamil Kielak, Bartłomiej Lajborek, Klaudia Laskowska, Natalia Lech, Bartłomiej Łodyga, Krystian Marczak, Kamila Mucha, Klaudia Murawska, Piotr Niedek, Krzysztof Ołdak, Piotr Osiak, Łukasz Ostolski, Magdalena Oszkiel, Andżelika Perczyńska, Arkadiusz Rechnio, Marlena Rombel, Paweł Saganowski, Mateusz Sikora, Cezary Stańdziak, Nina Stosio, Grzegorz Wójcik, Sylwia Zawolska. Wychowawczyni klasy: Hanna Zawadka.

Numer: 2005 46 Autor: (fz)